07. Dec 2012.

Realizovan program obuke državne uprave posvećen pregovaranju Poglavlja 23

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracija Vlade Republike Srbije organizovali su Program obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija. Program obuke je realizovan kroz obrazovni modul: Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji - od otvaranja pregovora do punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Cilj obrazovnog modula bio je da osnaži kapacitete javne uprave na centralnom nivou za buduće izazove procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, i time doprinese tekućoj reformi i produbljivanju razumevanja procesa evropskih integracija. Takođe, modul je imao za cilj da ojača postojeću mrežu predstavnika javne uprave na centralnom nivou za bolju koordinaciju i implementaciju specifičnih politika EU po pregovaračkim poglavljima.

Obrazovni program održan je u periodu od 5 – 6. decembra 2012. godine u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i bio je posvećen pregovaranju Poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Tokom dva dana interaktivnih predavanja polaznicima obrazovnog modula preneta su iskustva poslednje države koja je zatvorila pregovore – Hrvatske, u oblasti osnovnih prava, borbe protiv korupcije i reforme pravosuđa. Iskustva i savete iz procesa progovaranja predstavnicima državne uprave Republike Srbije preneli su članovi Pregovaračke grupe Republike Hrvatske za pregovore Poglavlja 23:  Kristijan TURKALJ, Luka MAĐARIĆ i Lana LETILOVIĆ.

Kao deo obrazovnog programa, Centar za evropske integracije je u sklopu svoje BLOG sekcije otvorio poseban deo posvecen Pregovorima o pristupanju, gde je prestavljen celokupan tok pregovora, pregovaracke strukture, kao i brojni relevanti dokumenti vezani za celokupan proces.

Vesti