24. Jan 2013.

Realizovan kosultativni sastanak u Paraćinu posvećen finansiranju politike životne sredine na lokalnom nivou

Konsultativni sastanak „Ka odgovornom i otvorenom procesu programiranja i raspolaganja sredstvima iz opštinskih fondova za životnu sredinu“ održan je 23. januara 2013. godine u Paraćinu. Sastanak je doprineo uspostavljanju partnerstva između civilnog društva, lokalne samouprave i privrede za otvoreno i odgovorno raspolaganje opštinskim fondovima za životnu sredinu i za unapređenje sprovođenja politike životne sredine u Republici Srbiji.

Na sastanku su govorili Ljubinka Kaluđerović, predstavnica Stalne konferencije gradova i opština, koja je skrenula pažnju na problem održivosti loklanih fondova za životnu sredinu, imajući u vidu nove izmene zakonodavnog okvira. O istoj temi, kao predstavnica grada Kraljeva, govorila je Ljiljana Jemuović,  predstavivši model za upravljanje budžetskim fondom za životnu sredine koji primenjuje grad Kraljevo. Natalija Matunović iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije je sve prisutne upoznala sa mogućim izvorima finansiranja iz fondova Evropske unije i najavila pozive koji će uskoro biti raspisani.

Na kraju Sastanka su Mirko Popović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Srđan Matović iz Arhus centra iz Kragujevcqa, predstavili model savetodavne radne grupe za unapređenje životne sredine koje su prisutni prihvatili kao neophodan element za uspešno sprovođenje politike životne sredine na lokalnom nivou. Na kraju sastanka je dogovoreno da se zaključci i predlozi izneti na sastanku zabeleže u zvaničnom dokumentu koji će biti predstavljen kao mehanizam za odgovornije, transparentnije i efikasnije upravljanje opštinskim fondovima u oblasti životne sredine.

Ova Inicijativa je pokrenuta u okviru projekata „Znam kako da delujem“ koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u okviru programa „Jačanje organizacija građanskog društva“.

Koaliciju organizacija civilnog društva koje su pokrenule kampanju za otvoreno i odgovorno upravljanje fondovima za životnu sredinu čine: Beogradska otvorena škola; Evropski pokret u Srbiji; „UNECOOP“, Paraćin i Centar za razvoj građanskog društva „PROTECTA“, Niš. 

Punu podršku ovoj incijativi svojim učešćem dala je Stalna konferencija gradova i opština Srbije i Arhus centar iz Kragujevca.

Vesti