10. Apr 2013.

Predstavnik BOŠ-a na konferenciji o izazovima i perspektive Srbije u oblasti životne sredine

Fond „ECOTOPIA“ organizovao je konferenciju „EU - Izazovi i perspektive Srbije u oblasti životne sredine 2013. godine“, 3. aprila 2013. godine u Beogradu. Konferencija je deo projekta pod nazivom „Unapređenje dijaloga predstavnika državnih institucija u procesu evropskih integracija Srbije u oblasti zaštite životne sredine“ kojeg podržava Britanska ambasada.

Prvi panel bio je posvećen napretku u procesu usaglašavanja zakonske regulative Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU, dok je tema drugog panela bila je vezana za sprovođenje zakonske regulative u oblasti životne sredine u Republici Srbiji.

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Majkl Devenport izjavio je na skupu da se ta ambasada trudi da promoviše značaj zaštite životne sredine. On je rekao da je u prethodnim godinama vidan napredak Srbije u usklađvanju zakona za pravnim tekovinama EU o zaštiti životne sredine, ali da ima jos prostora za unapređenje, naročito u sprovođenju tih zakona. Na niskom nivou, kako je rekao, jeste i nivo svesti i uključivanja civilnog društva u proces odlučivanja, a ključna tačka je i poboljšanje dijaloga Vlade i civilnog sektora.

O kreiranju javne politike životne sredine u Srbiji i prostoru za aktivno učešće civilnog društva, kao i o iskustvima, aktivnostima i projektima Beogradske otvorene škole u oblasti životne sredine, govorio je Mirko Popović.

Skupu je prirustvovalo oko 30 predstavnika relevantnih ministarstava i drugih državnih institucija, predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva koje su aktivno uključene u oblast životne sredine i proces evropskih integracija, predstavnici obrazovnih i naučno-istraživačkih organizacija, privrednog sektora i međunarodne zajednice.

Vesti