13. May 2013.

Predstavnici BOŠ-a učestvovali na seminaru Evropskog fonda za Balkan za izgradnju kapaciteta u Budvi

Od 10. do 12. maja 2013. godine, u hotelu „Kvin ov Montenegro“ (“Queen of Montenegro”) u Bečićima, Opština Budva, Republika Crna Gora održan je prvi seminar za izgradnju kapaciteta istraživača i istraživačica 14 organizacija koje učestvuju u ovogodišnjem Programu regionalnih politika „Misli i povezuj se“ (“Think & Link”) Evropskog fonda za Balkan.
Seminar je organizovao Evropski fond za Balkan zajedno sa svojim partnerima, Fondacijom Robert Boš (Robert Bosch Stiftung), Fondacijom Kralj Boduen (King Baudouin Foundation), Fondacijom San Paolo (Compagnia di San Paolo) i Fondacijom „Erste“ (“Erste” Foundation). Beogradsku otvorenu školu su na ovom Seminaru predstavljali Slobodan Ocokoljić i Vanja Dolapčev, istraživači-saradnici i asistenti na projektima u Centru za evropske integracije sa projektom „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja na razvoj i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“.

Prvog dana Seminara su se kroz panel rasprave obrađivale teme odnosa Evropske unije i Zapadnog Balkana, odnosa vladinih institucija i rezervoara znanja na Zapadnom Balkanu i posledica privredne krize u Evropskoj uniji po zemlje Zapadnog Balkana.

Drugi i treći dan Seminara je bio posvećen obuci učesnika Seminara o osmišljavanju istraživanja i planiranju istog. Obuku su sprovodili predavači sa dugogodišnjim iskustvom, predstavnici Međunarodnog centra za zagovaranje politika (International Centre for Policy Advocacy)  iz Berlina, Savezna Republika Nemačka. Na kraju Seminara učesnici su imali priliku da međusobno razmene iskustva i daju predloge u cilju unapređenja svojih i predloga projekata drugih učesnika.

Završni seminar na kom bi trebalo da budu predstavljeni nalazi istraživanja projekata organizacija koje učestvuju u ovogodišnjem Programu regionalnih politika „Misli i povezuj se“ (“Think & Link”) biće održan krajem godine.

Vesti