15. May 2013.

Poziv na konsultacije povodom izrade Smernica Evropske komisije za podršku OCD u zemljama proširenja za period 2014-2020

Nakon sastanka održanog u Briselu 25. i 26. aprila 2013. godine, Generalni direktorat za proširenje Evropske unije je pokrenuo šire konsultacije o Smernicama za podršku OCD u zemljama proširenja za period 2014-2020.

Šire konsultacije o ovim smernicama započete su danas objavljivanjem ovog dokumenta na sajtu TACSO-a. Organizacije civilnog društva se pozivaju da konsultuju dokument preko veb stranice i svoj doprinos u vidu komentara pošalju najkasnije do 14. juna 2013. godine.

Takođe, u narednom periodu biće organizovane konsultacije u svakoj zemlji pojedinačno. 

Vaše komentare možete poslati na seleću e-mail adresu: ELARG-CSF-P2P@ec.europa.eu.

Predlog Smernica za podršku OCD u zemljama proširenja za period 2014-2020 možete preuzeti OVDE.

Vesti