30. May 2013.

Realizovan diskusioni forum za medije na temu energetskog planiranja i energetskog razvoja

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacije Fridrih Ebert organizovali su dvodnevni diskusioni forum u okviru programa jačanja kapaciteta „ReEnergija – ka održivom energetskom planiranju na lokalnom nivou“. Diskusioni forum namenjen predstavnicima medija sa nacionalnom i lokalnom pokrivenošću održan je u 28. i 29. maja 2013. u Beogradu.

Inicijativa „ReEnergija“, kroz diskusioni forum za predstavnike medija, imala je za cilj da unapredi kvalitet informacija i podstakne kritički dijalog o energetskom  razvoju Republike Srbije i regiona.

  • Da li je eksploatacija nisko kvalitetnog liginta jedin način da Republika Srbija obezbedi bezbednost energetskog snabdevanja?
  • Kakva je budućnost upotrebe obnovljivih izvora energije i da li je politika u ovoj oblasti usklađena sa potrebama i potencijalima lokalnih zajednica?
  • Kako prevazići probleme eneregetskog siromaštva i obezbediti zadovoljavajući kvalitet života građana?

O ovim temama predstavnici medija vodili su otvorenu diskusiju sa Aleksandrom Kovačevićem, stručnjakom za energetsku politiku Oksfordskog insituta za energetske studije, Milošem Zlatićem, dugodišnjim urednikom „Ekonomske politike“ i „Blica“ i Aleksandarom Macurom, nezavisnim energetskim ekspertom.

Vesti