31. May 2013.

Organizovana panel diskusija o ulozi OCD u procesu pregovora sa EU

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole organizovao je panel diskusiju „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu praćenja pregovora sa EU“ u okviru Programa Petog sajma organizacija civilnog društva koja se održala u Kući ljudskih prava u Beogradu od 30. maja 2013. godine.

Pregovori o članstvu su najzahtevnija faza procesa evropskih integracija i uloga organizacija civilnog društva (OCD) je od velike važnosti, mada se ona neretko zanemaruje ili potpuno izostavlja. OCD su most komunikacije između građana i javnih vlasti i njihovo uključenje u proces praćenja pregovora vodiće daleko većoj vidljivosti samog procesa, ali i umanjenju njegovog političkog uticaja, svodeći ga nivo poznat i dostupan svakom građaninu.

Na Panel diskusiji o načinima i mogućnostima za jačanje dijaloga između civilnog društva i javnih vlasti i zagovaranje učešća svih zainteresovanih strana u procesu praćenja pregovora sa EU govorili su Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Vladimir M. Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

Vesti