03. Jun 2013.

Održana prva konsultativna radionica u okviru projekta „U toku sa Evropom"

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda organizovali su u petak, 31. maja 2013. godine prvu u nizu Konsultativnih radionica na temu „Unapređenje saradnje i poboljšanje komunikacije između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave“ u Velikoj sali Skupštine opštine Stari grad u okviru pratećeg programa Petog Sajma organizacija civilnog društva u Beogradu.

U okviru panela Konsultativne radionice Snežana Radovanović iz organizacije „Kreativa plus“ je predstavila Inicijativu OBOD – ciljeve i aktivnosti grupe organizacija civilnog društva iz prigradskih beogradskih opština, kao i načine saradnje sa lokalnom samoupravom i drugim zainteresovanim stranama. Slobodan Ocokoljić, istraživač u Centru za evropske integracije BOŠ-a i Goran Šehović, zamenik direktora Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda predstavili su i komentarisali rezultati istraživanja, sprovedenog u okviru projekta, o nivou i načinima saradnje izmedju OCD-a i lokalne samouprave na teritoriji grada Beograda, kao i problemima i izazovima sa kojima se susreću OCD prilikom konkurisanja na različite pozive za podnošenje projekata koje raspisuju institucije gradske uprave i gradske opštine.

Na Konsultativnoj radionici se razgovaralo i o konkretnim koracima u cilju rešavanja problema nedovoljne uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i uvođenje evropskih standarda na lokalnom nivou.  

Konsultativna radionica se izvodi u okviru projekta „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“ koji podržava Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda.

Vesti