05. Jun 2013.

Organizovana prezentacija projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) zajedno sa Arhus centrom iz Kragujevca, UNEKOOP-om iz Paraćina i Centrom za energetsku efikasnost – CEFIX iz Vršca je organizovao Inicijalni sastanak na kome je predstavljen projekat „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ 4. juna 2013. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole.

Na Inicijalnom sastanku koordinator CEI-ja, Mirko Popović je ispred Projektnog tima „ConSENSus“ predstavio ciljeve i aktivnosti koje će biti realizovane u okviru projekta, dok je sekretarka Odbora za životnu sredinu Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Ljubinka Kaluđerović predstavila inicijativu za osnivanje mreže EKO poverenika.

Inicijalnom sastanku su prisustvovali predstavnici vladinih institucija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i poslovnog sektora.

Projekat „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ unapređuje mehanizme i prakse učešća OCD u upravljanju politikom životne sredine na lokalnom nivou kroz zagovaranje i osnivanje lokalnih Zelenih saveta i izradu modela odluka za njihovo funkcionisanje. Projekat dugoročno doprinosi kreiranju i primeni politike životne sredine, zasnovanom na aktivnom uključivanju organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka i konsenzusu svih zainteresovanih strana.

Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Vesti