21. Jun 2013.

Konsultativni sastanak sa udruženjima i predstavnicima lokalne samouprave u Vršcu

20. juna 2013. godine, u Vršcu, tim projekta ConSENSus održao je konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave opštine Vršac i lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine.

Na ovom skupu je prezentovan projekat: "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine i pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Vršac.

S obzirom da su formiranje lokalnih Zelenih saveta i izrada modela odluka za njihovo funkcionisanje među primarnim zadacima projekta "ConSENSus", Mirko Popović i Srđan Matovićsu predstavili model za uspostavljanje i funcionisanje Zelenih saveta u lokalnim sredinama. Član opštinskog veća zadužen za ekologiju, gospodin Miloš Vasić, u načelu je podržao formiranje novog radnog tela opštine Vršac odnosno Zelenog saveta, koji bi sačinjavali predstavnici SO VRŠAC, predstavnici OCD, predstavnici zdravstva, obrazovanja, biznis sektora i drugi.

Aktivno učešće u skupu i pozitivnu diskusiju vodili su i predstavnici OCD - EC "Stanište", EU "Avalon", Udruženje "Za bolji Vršac", kao i članovi "Cefiksa" koji su ujedno bili i domaćini ovog skupa. Vršačke OCD su se na sastanku dogovorile da se udruže i formiraju u mrežu ekoloških organizacija koja će nositi naziv "Zeleni krug". Ta mreža bi kasnije delegirala svoje predstavnike za “Zeleni Savet” opštine Vršac. Narednih dana biće potpisan i protokol o saradnji ekoloških organizacija civilnog društva, a u "Zeleni krug" biće pozvane sve OCD sa teritorije opštine Vršac koje se bave zaštitom životne sredine.

Naredni korak u implementaciji projekta "ConSENSus" - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine, jeste konsultativna radionica, na kojoj će se i konkretno započeti formiranje Zelenog saveta opštine Vršac.

Video prilog sa konsultativnog sastanka možete pogledati ovde.  

Vesti