21. Jun 2013.

Realizovan obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizovao je Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ za predstavnike/ce organizacija civilnog društva u okviru projekta „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“ koji se sprovodi uz podršku Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda od 19 – 20. juna 2013. godine.

Polaznice i polaznici Obrazovnog programa su tokom dva radna dana imali priliku da učestvuju u setu edukativnih radionica koji su se odnosile na zastupanje interesa građana u kreiranju razvojnih politika i sadržale elemente unapređene obuke za pripremu i izradu predloga za praktičnu politiku (policy papers) i javno zastupanje praktično političkih preporuka (policy advocacy).

Na ovaj način predstavnice i predstavnici OCD-a sa teritorije grada Beograda se osposobljavaju da identifikuju konkretne probleme građana i rešavanje tih problema prenesu na nivo donošenja odluka, prepoznaju pravno-politički okvir u kome deluju, primene dobre prakse i modele sa kojima raspolažu uspostavljajući istovremeno kvalitetnu i dugoročnu saradnju sa javnim vlastima i poslovnim sektorom. 

Vesti