21. Jun 2013.

Realizovan obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“

Realizovan obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“
Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizovao je Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ za predstavnike/ce organizacija civilnog društva u okviru projekta „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“ koji se sprovodi uz podršku Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda od 19 – 20. juna 2013. godine.

Polaznice i polaznici Obrazovnog programa su tokom dva radna dana imali priliku da učestvuju u setu edukativnih radionica koji su se odnosile na zastupanje interesa građana u kreiranju razvojnih politika i sadržale elemente unapređene obuke za pripremu i izradu predloga za praktičnu politiku (policy papers) i javno zastupanje praktično političkih preporuka (policy advocacy).

Na ovaj način predstavnice i predstavnici OCD-a sa teritorije grada Beograda se osposobljavaju da identifikuju konkretne probleme građana i rešavanje tih problema prenesu na nivo donošenja odluka, prepoznaju pravno-politički okvir u kome deluju, primene dobre prakse i modele sa kojima raspolažu uspostavljajući istovremeno kvalitetnu i dugoročnu saradnju sa javnim vlastima i poslovnim sektorom. 

Vesti