24. Jun 2013.

Konsultativna radionica sa Odborom za zaštitu životne sredine RRA Zlatibor u Novoj VarošiU saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom "Zlatibor" organizovana je Konsultativna radionica u Novoj Varoši i na njoj su učestvovali članovi Odbora za zaštitu životne sredine RRA "Zlatibor", predstavnici Grada Užica i Opštine Nova Varoš i predstavnici organizacija civilnog društva iz Zlatiborskog okruga.

Projektni tim je predstavio mehanizam Zelenih saveta i objasnio njihovu ulogu u upravljanju životnom sredinom na lokalnom nivou. Predstavnici Opštine Nova Varoš prepoznali su Zeleni savet kao delotvoran mehanizam i pokazali interesovanje za osnivanje takvog konsultativnog tela u njihovoj opštini.

Drugi deo radionice bio je posvećen problemu upravljanja sistemom daljinskog grejanja, koji se, u većini opština, pokazao kao neefikasan, i predstavlja veliko finansijsko opterećenje za lokalnu samoupravu. Aleksandar Macura, nezavisni energetski ekspert, ukazao je na neiskorišćene potencijale u otpadnoj drvnoj biomasi, kao potencijalnom energetskom resursu za opštine Zlatiborskog okruga. Drvna biomasa je resurs čije korišćenje predstavlja neophodan preduslov za dostizanje cilja održive i komercijalne usluge daljinskog grejanja, ukazao je Aleksandar Macura. Kako je biomasa u velikom broj slučajeva raspoloživa u blizini lokacija na kojima se nalaze toplane i moguće je dopremiti je uz minimalne transportne troškove, izabrana tehnologija mora da omogući korišćenje biomase u jeftinijim oblicima, pre svega u obliku drvne sečke.

ConSENSus projekat posvećen je rešavanju konkretnih problema loklanih zajednica. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da doprinesemo izgradnji partnerstva civilnog društva i predstavnika lokalnih samouprava, kao bi mogli da prepoznaju interese i probleme u zajednici, i zajednički radili na unapređenju životne sredine.  

Vesti