01. Jul 2013.

Uloga civilnog društva u zaštiti od poplava

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji organizovala dvodnevno studijsko putovanje (27-28. jun 2013) za predstavnike organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine. Cilj putovanja bio je promovisanje mehanizama za veće učešće javnosti u sprečavanju i zaštiti od poplava i ublažavanju njihovih posledica. Ispred Beogradske otvorene škole, aktivno učešće uzeo je Mirko Popović.

Učesnici seminara obišli su sledeće lokacije u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji: jezero Gruža, kopovi šljunka kod Kruševca i opština Trgovište. Cilj obilaska jeste unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za njihovo snažnije uključivanje u proces donošenja odluka vezanih za upravljanje vodama. Predstavljeni su problemi sa kojima se suočavaju pojedina područja na teritoriji Republike Srbije u pogledu opasnosti, rizika i šteta koje su u prethodnom periodu nastajale kao posledica poplava.

Predstavljeni su  potencijalni mehanizmi za mapiranje rizika, prevenciju posledica poplava kao i mogućnosti uključivanja većeg broja aktera u zaštitu od poplava.

Ovo studijsko putovanje otvorilo je mogućnost da se organizacije civilnog društva aktivne u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine uključe u podizanje svesti javnosti o potrebi zaštite od poplava kao i u aktivnosti vezane za mapiranje rizika i izradu planova zaštite životne sredine od ove elementarne nepogode.

Vesti