10. Jul 2013.

Pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Paraćin

U okviru projekta “ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine” 9. jula 2013. godine održana je konsultativna radionica i pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Paraćin.

S obzirom da su formiranje lokalnih Zelenih saveta i izrada modela odluka za njihovo funkcionisanje među primarnim zadacima projekta “ConSENSus”, Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole  predstavio je  model za uspostavljanje i funcionisanje Zelenih saveta u lokalnim sredinama. O značaju Arhuske konvencije koja građanima omogućuje pravo na dostupnost informacija iz oblasti životne sredine, kao i obavezama koje Srbiju, a posebno lokalne samouprave očekuju u procesu pregovaranja sa EU, prisutne je upoznao Srđan Matović iz “Arhus centra” iz Kragujevca. Prisutni predstavnici lokalne samouprave, civilnog društva i biznis sektora iskazali su zainteresovanost za institucionalno osnaživanje kapaciteta opštine Paraćin u rešavanju problema u oblasti životne sredine.

Projekat  se realizuje u oviru programa SENSE  Švedske razvojne  agencije  SIDA, a u Srbiji ga implementira Regionalni centar za životnu sredinu - REC.  

Video zapis sa ove konsultativne radionice možete pogledati ovde.

Vesti