30. Jul 2013.

Civilno društvo Srbije u odnosima Srbija - EU

Nakon serije konsultacija sa predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije Evropski ekonomsko - socijalni komitet je objavio Mišljenje o ulozi civilnog društva u donosima Republike Srbije i Evropske unije. Ovaj dokument predstavlja značajan korak u daljem unapređenju dijaloga i jačanju partnerstva izmedju civilnog društva sa jedne strane i institucija i tela Republike Srbije u cilju  usvajanja i implementacije standarda politika u procesu evropske integracije Srbije.

Mišljenje Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta možete da preuzmete ovde na srpskom i engleskom jeziku. 

Vesti