14. Aug 2013.

Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima mreža OCD i Kancelarije sa saradnju sa civilnim društvom

U cilju uspostavljanja dijaloga civilnog društva i javnih institucija u oblasti životne sredine 13. avgusta je održan sastanak mreža organizacija civilnog društva i predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Valde Republike Srbije.

Sastanak je bio posvećen razvijanju polaznih osnova za dijalog civilnog društva i onih državnih institucija sa kojim još uvek ne postoji funkcionalna komunikacija, kao što je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Predstavnici konzorcijuma ConSENSus su pozvali saradničke organizacije da podrže inicijativu za osnivanje Zelenih saveta na nivou lokalnih samouprava, naglašavajući da se radi o inicijativu koja prevazilazi okvire projekta i predstavljaće trajno vlasništvo lokalnih zajednica.

Službenici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom su upoznali predstavnike OCD sa razgovorima koje su imali sa Ministarstvom energetike i najavili aktivnosti Vlade koje se odnose na unapređenje zakonodavnog procesa.

Vesti