23. Oct 2013.

Na korak do Zelenog saveta u Vranju

Na konsultativnoj radionici u Vranju, koja je održana 22. oktobra 2013. godine, „ConSENSus“ tim je zainteresovanim stanama predstavio Model odluke za uspostavljanje Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine. Model odluke je izrađen u saradnji sa gradskom upravom Grada Vranja, koja je dostavila komentare na prvu verziju dokumenta. Svoje komentare na radionici izneli su i ostali zainteresovani učesnici.

Na konsultativnoj radionici učestvovali su predstavnici gradske uprave, civilnog društva, gradskih komunalnih i inspekcijskih službi, Kancelarije za mlade i Zdravstvenog centra Grada Vranja. Gospođa Nela Cvetković, članica Gradskog veća zadužena za ekologiju i zaštitu životne sredine, naglasila je da Grad Vranje nastoji da unapredi transparentnost u radu svojih institucija i službi, te da će Savetodavna radna grupa dati značajan doprinos uključivanju javnosti u proces donošenja odluka, ali i rešavanje konkretnih problema.

Učesnici rasprave su pokazali interesovanje za učešće u radu Savetodavne radne grupe i ukazali na potrebu za zajedničkim rešavanjem komunalnih i ekoloških problema. Svi prisutni su se složili da je učešće javnosti nezadovoljavajuće i da je zbog toga često teško doneti ispravne odluke.

Mirko Popović, koordinator projekta „ConSENSus“, je ukazao na kontroverzu u procesu donošenja odluka, jer se zakoni kreiraju bez adekvantog učešća predstavnika lokalnih zajednica, te je zbog toga njihova primena nezadovoljavajuća. Projekat „ConSENSus“ je usmeren ka lokalnim zajednicama, a njegov cilj je da razvoj lokalnih zajednica bude održiv i u skladu sa porebama i specifičnostima lokalnih zajednica. Institucionalizovani dijalog između javne uprave i civilnog drušva je onaj koji vodi ka uspostavljanju poverenja i dugoročnog partnerstva

Očekujemo da će Savetodavna radna grupa za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao radno telo Gradskog veća, biti ustanovljena i početi sa radom tokom novembra meseca. 

Vesti