31. Oct 2013.

Realizovana Konsultativna radionica i Diskusioni forum „Budi u toku“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) realizovao je u četvrtak, 31. oktobra 2013. godine Konsultativnu radionicu i Diskusioni forum „Budi u toku“, kao završne aktivnosti u okviru projekta “U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih standarda i vrednosti u Beogradu” koji podržava Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda.

Na Konsultativnoj radionici i Diskusionom forumu, sa predstavnicima organizacija civilnog društva sa teritorije grada Beograda, se razgovaralo a o konkretnim koracima za unapređenje saradnje između organizacija civilnog društva i institucija i organa gradske uprave Grada Beograda. Na Konsultativnoj radionici je predstavljen i Model odluke za osnivanje Saveta za zaštitu  i unapređenje životne sredine kao primer dobre prakse za uključivanje zainteresovanih strana u proces kreiranja lokalnih politika i unapređenja životne sredine.

U okviru Diskusionog foruma predstavljeni su rezultati Konsultativnih radionica realizovanih u okviru projekta „U toku sa Evropom“ i uz prisustvo zamenika direktora Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda Gorana Šehovića, formulisane su preporuke i mehanizmi za buduće uključivanje organizacija civilnog društva u proces planiranja prioriteta za konkurse za finansiranje projekata udruženja na teritoriji grada Beograda, od strane Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.

U okviru završne aktivnosti uručeni su i sertifikati polaznicama i polaznicima koji su učestvovali na Obrazovnom programu „Prepoznaj, uključi se, deluj“ realizovanom u okviru projekta.

Vesti