11. Nov 2013.

Beogradska otvorena škola pozvana da učestvuje na Konferenciji UN o klimatskim promenama u Varšavi

Od 11 - 22. novembra 2013. godine u Varšavi biće održana 19. sednica godišnje Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (United Nations Climate Change Conference). Pored predstavnika zvanične vlasti, Konferencija okuplja i predstavnike ostalih zainteresovanih strana, poput predstavnika različitih udruženja, tj. nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i akademskih ustanova iz celog sveta.

Jedino udruženje sa prostora nekadašnje Jugoslavije koje će učestvovati na ovogodišnjoj Konferenciji jeste Beogradska otvorena škola. Beogradska otvorena škola će na ovoj Konferenciji učestvovati kao posmatrač. Predstavnik Beogradske otvorene škole na ovoj Konferenciji će biti Mirko Popović, koordinator Centra za evropske integracije.

Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama je najveći skup ove vrste na svetu koji okuplja gotovo sve države-članice Organizacije Ujedinjenih nacija. Nastala je kroz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama(United Nations Framework Convention on Climate Change)koja je stupila na snagu 1994. godine. Prva konferencija ove vrste je održana 1995. godine u Berlinu, u Saveznoj Republici Nemačkoj, a poslednja prošle godine u Dohi, u Državi Katar. Cilj ove Konferencije jeste dadržave-potpisnice Konvencijei ostale zainteresovane strane otvore raspravu i donesu najbolja moguća rešenja u pogledu gorućih pitanja iz oblasti zaštite životne sredine na svetskom nivou.

Vesti