26. Nov 2013.

Konsultativna radionica „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ održana u Novom Sadu

U ponedeljak, 25. novembra 2013. godine, u organizaciji Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodina, u svečanoj sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodina, održana je poslednja od tri konsultativne radionice u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“.

Radionici pod nazivom „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ su prisustvovali predstavnici regionalnih razvojnih agencija i uprave Autonomne Pokrajine Vojvodina. U okviru radionice predstavljen je opis celokupnog projekta, nalazi istraživanja o gledištu zainteresovanih strana o učincima regionalnih razvojnih agencija u Srbiji, kao i preporuke za unapređenje konsultativnog mehanizma između zainteresovanih strana i regionalnih razvojnih agencija. Radionicu su vodili istraživači-saradnici i asistenti na projektima u Beogradskoj otvorenoj školi, Vanja Dolapčev i Slobodan Ocokoljić.

U okviru radionice organizovana je i rasprava o politici regionalnog razvoj u Republici Srbiji i predloženom konsultativnom modelu. Glavne preporuke učesnika Radionice vezane za politiku regionalnog razvoja jesu da se naglasak stavi na međuopštinsku saradnju, redovne mesečne sastanke između zainteresovanih strana i da se uspostavi decentralizovan sistem regionalnog razvoja u Republici Srbiji.

Kada je reč o predloženom konsultativnom modelu između regionalnih razvojnih agencija i nihovih zainteresovanih strana, mišljenja i predlozi učesnika su se najviše odnosila na odabir ljudi u Jedinici za nadzor i nadgledanje sprovođenja projekata i na sastav Jedinice za sprovođenje projekata. Takođe, kao i na konsultativnoj radionici koja je održana u sredu, 21. novembra 2013. godine u Užicu, dat je predlog da se za organizacije civilnog društva raspisuje javni konkurs za učešće u predloženom modelu.

Takođe, učesnici sa teritorije Regiona Vojvodine su podelili svoja dobra iskustva u oblasti regionalnog razvoja. Ta iskustva se odnose, pre svega, na saradnju između pokrajinske uprave i subjekata regionalnog razvoja, izradu regionalnih razvojnih strategija i zajedničke delatnosti pokrajinske uprave, jedinica lokalnih samouprava i regionalnih razvojnih agencija.

Ovom Radionicom je završen konsultativni proces u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“. Naredni događaj na Projektu će biti održan krajem januara meseca 2014. godine kada će na završnoj konferenciji biti predstavljena završna studija praktične politike o unapređenju konsultativnog modela između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana.

Vesti