21. Jan 2014.

Upitnik za mapiranje OCD, profesionalnih i strukovnih udruženja, akademske javnosti, medija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) pokrenuo je inicijativu „PROGOVORI O PREGOVORIMA - aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovara sa EU“. Osnovni cilj ove Inicijative jeste da doprinese evropeizaciji Srbije kroz promociju transparentnog i odgovornog procesa vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) zasnovanog na dijalogu i partnerskoj saradnji civilnog društva i javnih vlasti.

U cilju informisanja javnosti o procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU kreirali smo web portal „PROGOVORI O PREGOVORIMA“.

Sledeći naš korak jeste mapiranje organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih i strukovnih udruženja, akademske javnosti, medija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji putem specijalno dizajniranog UPITNIKA.

Popunjavanjem ovog upitnika doprinećete izradi baze zainteresovanih aktera koji žele da prate i da se informišu o procesu pregovora Republike Srbije sa EU.

Na osnovu rezultata mapiranja CEI će formirati platformu svih zainteresovanih aktera, a preko portala „Progovori o pregovorima“ će Vas obaveštavati i informisati o celokupnom procesu.

Upitnik ima 10 pitanja i popunjavanje neće trajati više od 5 minuta.

Online upitnik možete popuniti prateći sledeći link: https://www.surveymonkey.com/s/S5QQ8FW

Molimo Vas da link ka anketi prosledite organizacijama civilnog društva sa kojima sarađujete.

Celokupna inicijativa realizuje se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Pozivamo sve zainteresovane aktere, koji na bilo koji način žele i mogu, da se uključe u formiranje platfome za promociju transparentnog, odgovornog i inkluzivnog vođenja procesa pristupnih pregovora i pišu nam na sledeću imejl adresu: eupregovori@bos.rs

Vesti