06. Feb 2014.

Savetodavna radna grupa za zaštitu i unapređenje životne sredine osnovana u Batočini

Opštinsko veće Opštine Batočina usvojilo je 30. decembra 2013. godine odluku o osnivanju Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Prepoznajući značaj saradnje između lokalne uprave, civilnog društva i zainteresovane javnosti u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine na lokalnom nivou Opštinsko veće u Batočini je oformilo Savetodavnu radne grupu za zaštitu i unapređenje životne sredine

Ovo savetodavno telo će činiti predstavnici opštinske uprave, Saveta za urbanizam, saobraćaj, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Batočine, predstavnik mreže ekopoverenika Stalne konferencije gradova i opština, predstavnici udruženja,  zdravstvenih i obrazovnih institucija, privrednog sektora i sredstava javnog informisanja.

Osnivanjem Savetodavne radne grupe u opštini Batočina uspešno je završena kampanja organizacija civilnog društva i započeta saradnja u kreiranju održive politike životne sredine koja će biti zasnovana na učešću svih zainteresovanih strana.

Vesti