07. Feb 2014.

Saveti za zaštitu i unapređenje životne sredine osnovani u Paraćinu i Trsteniku

Na sednicama Opštinskih veća u Paraćinu i Trsteniku danas su usvojene odluke o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine. Saveti su prvi korak u uspostavljanju partnerstva između civilnog društva i javne uprave u oblasti životne sredine na lokalnom nivou.

Saveti za zaštitu i unapređenje životne sredine postali su deo sistema upravljanja životnom sredinom u opštinama Paraćinu i Trsteniku. Kao savetodavna tela Saveti će doprinostiti boljoj komunikaciji građana i uprave i rešavanju konkretnih problema lokalne zajednice. 

Opštinska veća u pomenutim opštinama prepoznala su značaj saradnje sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim akterima u lokalnoj zajednici i usvajanjem odluka o uspostavljaju Saveta učvršćeni su temelji lokalne demokratije u Paraćinu i Trsteniku.

Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine je institucionalni mehanizam za unapređenje životne sredine na nivou lokalne samouprave. Kroz rad Saveta lokalna samouprava uspostavlja dugoročnu i na jasnim pravilima zasnovanu saradnju sa civilnim društvom i građanima koji su zainteresovani za rešavanje problema i uspešnu primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine. Problemi sa kojima se lokalne zajednice suočavaju prevazilaze administrativne kapacitete i mogućnosti lokalne samouprave i zbog toga je neophodno da se i drugi zainteresovani akteri uključe u proces kreiranja i primene politike životne sredine. Mehanizam rada Saveta nudi dugoročna i praktična rešenja i zasniva se na principima javnosti rada lokalne samouprave, podele odgovornosti i građanske participacije u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine. 

Saveti koji su osnovani u Paraćinu i Trsteniku rezultat su kampanje koju sprovode Beogradska otvorena škola, UNEKOOP, Arhus centar iz Kragujevca i Centar za energetsku efikasnost iz Vršca.
Dodatna vrednost ove kampanje je u tome što je osnivanje Saveta rezultat lokalnih inicijativa, upornosti lokalnih udruženja i dobre komunikacije sa organima lokalne samouprave.  

Vesti