14. Feb 2014.

Dodeljeni sertifikati polaznicima obuke „Evropske integracije i upravljanje projektnim ciklusom“

U petak, 14. februara 2014. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole, dodeljeni su sertifikati polaznicama i polaznicima obrazovnog programa „Evropske integracije i upravljanje projektnim ciklusom“, realizovanog u saradnji sa Agencijom za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda.

Obrazovni program se realizovao za zaposlene u gradskoj upravi Grada Beograda uključene u rad Koordinacione grupe u periodu od 18. septembra do 6. novembra 2013. godine. Polaznici su tokom trajanja programa imali prilike da se upoznaju sa institucionalnom strukturom Evropske unije, procesom kreiranja praktičnih politika u Evropskoj uniji, Programima i fondovima EU koji stoje na raspolaganju Republici Srbiji, kao i primerima dobre prakse u sprovođenju projekata. Drugi deo Obrazovnog programa bio je posvećen predavanjima i radionicima koji su u fokusu imali pripremanje projektnih zadataka, izradi matrice logičkog okvira, preduslovima za  izvođenje aktivnosti na projektu, kao i izradi budžeta projekta.

Vesti