14. Feb 2014.

Konsultativna radionica i Zeleni forum održani u Užicu

Dana 13. februara 2014. godine, u organizaciji Beogradske otvorene škole, UNEKOOP-a iz Paraćina, Arhus centra iz Kragujevca i Centra za energetsku efikasnost – „Cefiks“ iz Vršca, u sali hotela „Zlatiborska noć“, u Užicu, održana je konsultativna radionica pod nazivom „Učešće organizacija civilnog društva u upravljanju vodama i vodnim resursima u Jugozapadnoj Srbiji“, kao i Zeleni forum.

Konsultativna radionica je bila posvećena ulozi organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine i načinima na koji iste mogu da utiču na stvaranje i sprovođenje politika u ovoj oblasti. Na skupu su govorili predstavnici organizacija civilnog društva, Mirko Popović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Dragan Roganović, predsednik Asocijacije za razvoj ibarske doline iz Kraljeva, Nataša Milivojević, predsednica „Ekološkog udruženja Rzav – Bože, čuvaj Rzav“ i predstavnik Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ iz Užica, Miloš Radojević.

Sa druge strane, Zeleni forum je bio posvećen aktuelnom pitanju upravljanja vodnim resursima na prostoru Grada Užica, tako da su, nakon pozdravne reči direktora Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ iz Užica, Slavka Lukića, govornici na istom, Milutin Stefanović iz Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda, Petar Dokmanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Biljana Mijović iz Zavoda za javno zdravlje Užica, govorili o načinima za prevazilaženje ovog problema i mogućim rizicima koji mogu nastati nakon privremenih mera u vodosnabdevanju koje su trenutno na snazi u Užicu.

Oba skupa su okupila predstavnike organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave sa prostora Zlatiborskog okruga, kao i stručnjake i predstavnike akademske zajednice aktivnih u oblasti zaštite životne sredine. Isti su aktivno učestvovali u raspravi naglašavajući veći značaj civilnog društva u stvaranju i sprovođenju politike životne sredine, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Radionica i Forum su se održali u okviru projekta „ConSENSus: Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ koji se provodi kroz program SENSE Regionalnog centra za životnu sredinu, a koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj.

Vesti