22. Feb 2014.

Održana obuka za članove Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine u Opštini Batočina

U petak, 21. februara 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova u Kulturno-turističkom centru „Dositej Obradović“ u Batočini, održana je obuka za članove novoosnovane Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Tokom obuke najveća pažnja je bila posvećena osposobljavanju i povećanju znanja članova Grupe. Na taj način, članovi Grupe će uspešno i delotvorno obavljati svoj posao u okviru iste.

Obuku je otvorio Radiša Milošević, Predsednik Opštine Batočina, koji je tom prilikom naglasio značaj učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti životne sredine. Obuka je bila podeljena u nekoliko delova. Prvi deo Obuke se odnosio na ulogu Savetodavne radne grupe u procesu usvajanja propisa na lokalnom nivou. Prisutni članovi su kroz radionicu i kroz igru „menjanja uloga“ stekli znanja o značaju učešća svih zainteresovanih strana u okviru Grupe. Ovaj deo Obuke je vodio Miloš Stanojčić iz Gradske uprave Grada Šapca

Naziv teme narednog dela Obuke je bio „Informisanje javnosti i pristup informacijama od javnog značaja“. Učesnici Obuke su stekli znanja o postupku za dobijanje informacije od javnog značaja koja se odnosa na životnu sredinu, kao i o osnovnim postavkama Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu (Arhuske konvencije). Ovaj deo Obuke je održala Ivana Stjelja iz Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM.

Treći i poslednji deo Obuke je bio posvećen izradi Poslovnika o radu, kao i planiranju budućih aktivnosti Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine u Opštini Batočina. Isti su vodili Ljubinka Kaluđerović iz Stalne konferencije gradova i opština i Srđan Matović iz Arhus centra iz Kragujevca.

Obuka u Batočini se održala u okviru projekta „ConSENSus: Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ koji se sprovodi kroz program SENSE Regionalnog centra za životnu sredinu, a koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj.

Vesti