27. Feb 2014.

Održana obuka za članove Zelenog saveta u Opštini Trstenik

U sredu, 26. februara 2014. godine, sa početkom u 11:00 časova u Sali Opštinskog veća u Trsteniku, održana je obuka za članove novoosnovanog Zelenog saveta.

Pored Grada Vranja, Opštine Batočina i Opštine Paraćin, i Opština Trstenik je Rešenjem Opštinskog veća osnovala Zeleni savet koji će u budućnosti delovati kao savetodavno radno telo koje okuplja predstavnike svih strana zainteresovanih za učešće u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine na lokalnom nivou.

Obuka je bila posvećena jačanju kapaciteta članova Saveta u pogledu njihovog budućeg delotvornog rada. Obuka je bila podeljena u nekoliko delova. Prvi deo Obuke se odnosio na ulogu Zelenog saveta u procesu usvajanja propisa na lokalnom nivou. Marko Tomašević iz Stalne konferencije gradova i opština je držao ovaj deo Obuke.

Drugi deo Obuke je bio posvećen informisanju i učešću javnosti u stvaranju politike životne sredine. Članovi Saveta su stekli znanja o postupku za dobijanje informacije od javnog značaja koja se odnosa na životnu sredinu, kao i o osnovnim postavkama Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu (Arhuske konvencije). Ulogu predavača u ovom delu Obuke su preuzeli Mirko Popović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Ljubinka Kaluđerović iz Stalne konferencije gradova i opština

Na kraju Obuke članovi Saveta su, uz pomoć Mirka Popovića i Srđana Matovića iz Arhus Centra iz Kragujevca, izradili Poslovnik o radu Saveta. Takođe, članovi Saveta su na samom kraju Obuke isplanirali i set budućih aktivnosti Saveta.

Obuka u Batočini se održala u okviru projekta „ConSENSus: Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ koji se sprovodi kroz program „SENSE“ Regionalnog centra za životnu sredinu, a koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj.

Vesti