27. Mar 2014.

Potrebna je veća saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora

U sredu, 26. marta 2014. godine u konferencijskoj sali hotela „Zlatiborska noć“ u Užicu održana je konsultativna radionica na temu međusobne saradnje između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave i uloge koju organizacije treba da imaju u razvoju lokalnih zajednica.

Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ iz Užica se na samom početku obratio učesnicima. On je istakao značaj koji u radu Agencije, naročito u njenim radnim odborima, imaju organizacije civilnog društva. Na isti način bi i jedinice lokalne samouprave trebalo da prepoznaju značaj organizacija i da ih uključe u rad lokalne zajednice. Takođe, Lukić je naglasio da je u tom kontekstu potrebno ravnopravno takmičenje javnog, privatnog i civilnog sektora.

Kao govornica, na radionici je učestvovala i Jelena Gerzina, viša savetnica u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije koja je skrenula pažnju prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva da privatni sektor želi što veću saradnju sa civilnim društvom, kao i da je potrebno razmotriti i takve vidove saradnje koji su u Srbiji inače jako retki. Ona se osvrnula i na nalaze istraživanja koja je Kancelarija sprovela kada je reč o načinu davanja sredstava organizacijama civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave.

Goran Šehović, zamenik direktora Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjim Grada Beograda je sa učesnicima skupa podelio dobra iskustva u radu Agencije kao spone između civinog sektora i Grada.

Ispred Stalne konferencije gradova i opština, učesnicima su se obratili pomoćnici generalnog sekretara, Ivan Milivojević i Nikola Tarbuk. Nikola Tarbuk je istakao da organizacije civilnog društva moraju postati pružaoci javnih usluga, te da prava decentralizacija mora ići iz javnog u nevladin ili privatni sektor.

Tokom radionice otvorena je i rasprava na kojoj je istaknuta da je potrebna veća otvorenost i javnost kada je reč o trošenju sredstava, kako jedinica lokalne samouprave, tako i organizacija civilnog društva.

Na radionici su učestvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva sa prostora Zlatiborskog i Raškog okruga.

Radionicu je organizovala Beogradska otvorena škola, zajedno sa svojim partnerom, Stalnom konferencijom gradova i opština, i saradnicima, Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ iz Užica i Agencijom za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda, u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave“ koji finansira Evropska unija u okviru Programa „Podrška civilnom društvu 2012“ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Vesti