28. Apr 2014.

Održan Diskusioni forum „Progovori o pregovorima“

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija organizovao je, od 23 – 25. aprila 2014. godine u Kaštelu Ečka, Diskusioni forum na temu „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“.

Diskusioni forum bio je posvećen unapređenju dijaloga državnih institucija i civilnog društva u procesu pregovara o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (EU), upoznavanju sa postojećim pravnim okvirom za uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) i svih zainteresovanih strana u proces, sa posebnim osvrtom na informisanje građana i blagovremeni pristup informacijama. Forum je okupio zainteresovane aktere iz nevladinog sektora, profesionalnih i strukovnih udruženja, sindikalnih organizacija, udruženja poslodavaca, akademske zajednice i medija sa ciljem da osnaži započeti dijalog javnih vlasti i civilnog društva.

Tokom prvog dana Foruma održane su dve panel diskusije. Prva panel diskusija bila je posvećena učešću civilnog društva u procesu pregovora Srbije sa EU o čemu su govorile Tanja MIŠČEVIĆ, Šef pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju RS Evropskoj uniji, Jadranka JELINČIĆ, Direktorka Fondacije za otvoreno društvo Srbija i Danijela BOŽOVIĆ, Centar za evropske integracije BOŠa. Tema druge panel diskusije bila je pristup informacijama o procesu pregovora između Republike Srbije i Evropske unijep o čemu su govorili Rodoljub ŠABIĆ, Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, Srđan ĐUROVIĆ, Fondacija za otvoreno društvo Srbija i koalicija PreEUugovor, Katarina GOLUBOVIĆ, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Mirko POPOVIĆ, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

O uspostavljenoj strukturi za vođenje pregovora Srbije sa EU i važećim procedurama unutar procesa prvog dana foruma govorila je Sanja MRVALJEVIĆ NIŠAVIĆ, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Na kraju prvog dana foruma Profesionalni tim Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole predstavio je Rezultate mapiranja zainteresovanih aktera da prate proces pregovora o pristupanju Srbije EU, kao i pozicione papire „Mesto i uloga civilnog društva u aktivnom praćenju procesa pregovora“ i „Pristup informacijama kao osnova za kvalitetan doprinos zainteresovane javnosti u procesu pregovora“ nastale u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“. 

Na drugom danu Foruma  Marina VUKOVIĆ, Centar za razvoj nevladinih organizacija (Podgorica) i Ana ŠĆEPANOVIĆ, Incijativa za saradnju i Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore (Podgorica) učesnicima su prenele iskustva Crne Gore, koja se odnose na saradnju između institucija javnih vlasti, OCD-a i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju EU. Nakon čega je usledila radionica za posvećena izradi metodologije za Pristup informacijama o procesu pregovora između Republike Srbije i Monitoring/praćenje procesa pregovora o pristupanju od strane civilnog društva.

Treći dan foruma bio je povećen izradi nacrta Deklaracije o zajedničkoj platformi za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU kao i plana održive komunikacije između civilnog društva u procesu praćenje pristupnih pregovora.

Sve informacije o procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije EU možete pratiti  preko web portala „PROGOVORI O PREGOVORIMA“.

Vesti