09. May 2014.

Predstavljanje projekta DEPOCEI na Fakultetu političkih nauka

Na Fakultetu političkih nauka, 8. Maja 2014. održano je predstavljanje Tempus projekta Razvoj treninga za javne politike EU u kontekstu Evropskih integracija (skr. DEPOCEI). Na panelu su govorili prof. dr Ivanka Popović, prorektor za nauku Beogradskog univerziteta, Srđan Majtorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sofija Dukić predstavnica Tempus kancelarije u Srbiji (ili Erasmus Plus), prof. dr Ilija Vujačić dekan Fakulteta političkih nauka i koordinator projekta prof dr. Vesna Knežević-Predić.

Skup je organizovan povodom proslave Dana Evrope, a sa ciljem da širu javnost upozna sa ostvarenim i nameravanim ciljevima projekta.

Prorektorka je istakla da je ovaj projekat jako važan za proces integracije Univerziteta u Beogradu jer podrazumeva razmenu i udruženo korišćenje znanja iz različitih struka. Srđan Majstorović je istakao da ne treba zaboraviti vrednosnu dimenziju procesa evropskih integracija, kao i neophodnost da u ovom procesu učestvuje što širi krug zainteresovanih strana. U tom smislu je pozdravio ovaj projekat i istakao njegovu važnost za širenje evropskih vrednosti i podizanje kapaciteta za učešće u ovom procesu.

Sofija Dukić je ukazala na to da Tempus kancelarija ima ulogu u administrativnom nadgledanju sprovođenja projekta, ali i da ova Kancelarija uviđa važnost jednog ovakvog projekta koji se tiče javnih politika Evropske unije.

Vesna Knežević-Predić je ukratko predstavila konkretne korake u ostvarivanju ciljeva projekta – razvoj trening paketa za obuku državne administracije, civilnog sektora i poslovne zajednice. Ona je naglasila da je ovaj deo projekta uspešno završen, te je najavila da će od novembra započeti pilot treninzi. Knežević-Predić je istakla važnost osnivanja Centara za javne politike, ne samo na Univerzitetu u Beogradu, već i pri partnerskim institucijama (Univerzitet u Nišu, Univerzitet Crna Gora, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli). Ona je izložila da nešto duži proces njihovog osnivanja ukazuje na svest o važnosti postojanja ovakvog Centra na univerzitetskom nivou i spremnost da se nađu najbolji i sistemski modaliteti za njegovo formiranje.

Vesti