10. Jun 2014.

Održana konferencija „Progovori o pregovorima - aktivni i informisani građani ili pasivni posmatrači procesa pregovora o pristupanju Srbije EU“

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, organizovao je konferenciju „Progovori o pregovorima - aktivni i informisani građani ili pasivni posmatrači procesa pregovora o pristupanju Srbije EU“ 9. juna 2014. godine u Beogradu.

Konferencija je posvećena predstavljanju Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU), kao osnove za dalje delanje civilnog društva i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije sa EU bez obzira na način organizovanja i raznolikost aktivnosti u okviru civilnog društva u Srbiji, u skladu sa istaknutim principima i vrednostima.

Cilj događaja bio je da se podstakne diskusija o značaju uloge civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU, o uslovima koji su potrebni da bi civilno društvo aktivno pratilo proces, kao i o tome kakva je uloga Narodne skupštine Republike Srbije kao predstavničkog tela, koje ima poseban značaj u ostvarivanju transparentnosti i demokratskog karaktera samog procesa.

Na konferenciji su govorili Aleksandar SENIĆ, predsednik odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, Srđan ĐUROVIĆ, Fondacija za otvoreno društvo Srbija, Danijela BOŽOVIĆ, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Jelena BABIĆ, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

Više informacija na veb portalu „Progovori o pregovorima”.

Vesti