13. Jun 2014.

Obuka u okviru inicijative „ReEnergija“ održana u Beogradu

Od 11. do 13. juna 2014. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole održana je obuka „ReEnergija: Ka održivoj energetskoj politici lokalnih zajednica“           

Obuka je bila namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća i predstavnicima organizacija civilnog društva koji su kroz različita predavanja Aleksandra Macure, Aleksandra Kovačevića i Đorđa Turšijana dobili znanja o upotrebi i značaju korišćenja obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti. Takođe, Robert Pašičko iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Republici Hrvatskoj učesnicima je predstavio svoja iskustva kada je reč o uspostavi energetskih zadruga koje služe kao dobar primer upravljanja energijom na lokalnom nivou.

Tokom većeg dela drugog dana i tokom celog trećeg dana Obuke učesnicima su preneta znanja na temu izrade projektnih predloga. Na taj način učesnici su stekli znanja pomoću kojih svoje ideje na lokalu mogu da pretoče u konkretan projektni predlog. Ovaj deo Obuke su držali Mirko Popović i Vladimir Pavlović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

Obuka je izvedena u okviru projekta „ReEnergija: Izazovi primene evropskih standarda“ koji sprovodi Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, a podržava Kancelarija Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu.

Vesti