18. Jun 2014.

Organizovan Regionalni diskusioni forum i osnovan Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine u Kraljevu

U okviru projekta Znam kako da delujem (KnowHow2Act) organizovan je Regionalni diskusioni forum „Lokalne samouprave i civilno društvo u procesu pristupnih pregovora za članstvo Srbije u EU: Partnerstvo za odgovornu i delotvornu primenu EU standarda i vrednosti“ 17. juna 2014. godine u Kraljevu.

U okviru Regionalnog diskusionog foruma naročita pažnja bila je posvećena značaju novoosnovanog Saveta za unapređenje i zaštitu životne sredine Grada Kraljeva, njegovoj promociji i ulozi. Na regionalnom diskusionom forumu se, takođe, razgovaralo o izazovima primene standarda u oblasti životne sredine na lokalnom nivou prihvaćenih u toku pristupnih pregovora.

Regionalni diskusioni forum imao je za cilj promociju transparentnog, odgovornog i inkluzivnog pristupa u vođenju procesa pregovora o pristupanju EU, sa naglaskom na ulogu lokalnih samouprava i civilnog društva u ovom procesu, naročito u pregovaračkim poglavljima koja se odnose na životnu sredinu. Unapređenje građanske participacije i uspostavljanje održivog dijaloga za primenu EU standarda i vrednosti na lokalnom nivou moguće je samo u slučaju kada su svi akteri, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, informisani i uključeni u proces.

Projekat "Znam kako da delujem" sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Evropskim pokretom u Srbiji, Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA i UNECOOP. Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Vesti