23. Jun 2014.

Održana obuka u Nišu u okviru projekta „ReForce“

U organizaciji Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Stalne konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije od 18. do 20. juna 2014. godine u Nišu održana je obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz jugoistočne Srbije na temu „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“.

Kroz ovu obuku predstavnici organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave su bili upoznati sa mehanizmima za unapređenje strateškog planiranja na lokalnom nivou i vođenje transparentne i odgovorne javne politike kroz partnerstvo civilnog i javnog sektora. Takođe, kroz predavanja koja su održali Nikola Tarbuk iz Stalne konferencija gradova i opština – Savez gradova i opštine Srbije, Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Mirko Popović i Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole polaznici su imali priliku da se upoznaju sa znanjima i veštinama koja doprinose daljem unapređenju procedura za dodelu sredstava udruženjima, poboljšavanju transparentnosti i odgovornosti javne uprave u upravljanju fondovima jedinica lokalnih samouprava.

U daljem planu je predviđeno održavanje još dve obuke na ovu temu koje će biti sprovedene u Raškom i Zlatiborskom okrugu u jesenjim mesecima.

Obuka je održana u ovkiru projekta „ReForce – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave“ koji se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2012“ i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Vesti