25. Jun 2014.

Održan sastanak članova Odbora za zaštitu životne sredine sa predstavnicima organizacija civilnog društva

Predsednik i članovi Odbora za zaštitu životne sredine održali su danas u Narodnoj skupštini sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje su deo institucionalnog mehanizma „Zelena stolica“.Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Branislav Blažić je, otvarajući sastanak, naglasio značaj umrežavanja organizacija civilnog društva i podrške koju pružaju u radu ovog Odbora, u okviru ustanovljenog mehanizma „Zelena stolica“. Blažić je istakao da se saradnjom i kontinuiranom komunikacijom Odbora za zaštitu životne sredine sa organizacijama civilnog društva unapređuje njegova javnost u radu, kao i javnost u radu Narodne skupštine. Navodeći planirane aktivnosti za naredni period, Blažić je posebno naglasio značaj unapređenja kontrolne funkcije Odbora.


Potpredsednica Narodne skupštine i zamenica članica Odbora za zaštitu životne sredine Gordana Čomić detaljnije je upoznala predstavnike organizacija civilnog društva sa procedurama u Narodnoj skupštini, koje se tiču procesa donošenja zakona, organizovanja javnih slušanja i kontrole rada izvršne vlasti.
Tokom radnog sastanka, reči je bilo i o dobrim primerima i iskustvima umrežavanja organizacija civilnog društva oko zajedničke teme, kao i o budućoj koordinaciji i unapređenju rada u okviru mehanizma „Zelena stolica“.


Institucionalni mehanizam „Zelena stolica“ počeo je sa radom u junu 2013. godine, na inicijativu sedam organizacija civilnog društva: Beogradski fond za političku izuzetnost, Beogradska otvorena škola, Centar modernih veština, Evropski pokret u Srbiji, GM Optimist, Inženjeri zaštite životne sredine i Mladi istraživači Srbije.
Ovaj mehanizam podrazumeva učešće predstavnika organizacija civilnog društva, koje se bave pitanjima iz oblasti životne sredine, na sednicama, javnim slušanjima i ostalim aktivnostima koje organizuje Odbor za zaštitu životne sredine.

Vesti