02. Jul 2014.

Inicijativa „Progovori o pregovorima“ predstavljena u Nišu

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju organizovao je Regionalnu konsultativnu radionicu pod nazivom „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“ 1. jula 2014. godine u Nišu.

Na Regionalnoj konsultativnoj radionici predstavljena je inicijativa „Progovori o pregovorima“ kao i osnove procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, postojeći pravni okvir za uključivanje OCD i svih zainteresovanih strana, sa posebnim osvrtom na informisanje i blagovremeni pristup informacijama u procesu pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom. Na konsultativnoj radionici govorili su: Srđan ĐUROVIĆ, Fondacija za otvoreno društvo, Srbija; Đorđe POPOVIĆ, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije; Aleksandar ANĐELKOVIĆ, Nacionalna koalicija za decetralizaciju; Danijela BOŽOVIĆ, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Mirko POPOVIĆ, Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

Cilj ovog sastanka bio je razmatranje uloge organizacija civilnog društva u pregovorima sa EU odnosno kako one mogu da doprinesu većoj informisanosti građana i vidljivosti samog procesa kao i predstavljanje Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU), kao osnove za dalje delanje civilnog društva i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije sa EU bez obzira na način organizovanja i raznolikost aktivnosti u okviru civilnog društva u Srbiji, u skladu sa istaknutim principima i vrednostima.

Sledeća Regionalna konsulativna radionica „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“ biće održana u Užicu 10. jula 2014.

Vesti