25. Jul 2014.

Mediji i civilno društvo kao garant transparentnog, odgovornog i inkluzivnog vođenja procesa pregovora

U petak, 25. jula 2014. godine, u Kulturnom centru „Grad“, u Beogradu održana je završna konferencija u okviru projekta „Progovori o pregovorima – Aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“ koji sprovodi Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Konferencija koja je održana pod nazivom „Mediji i civilno društvo kao garant transparentnog, odgovornog i inkluzivnog vođenja procesa pregovora“ je, shodno svom nazivu, bila podeljena u dva dela. Prvi deo je bio posvećen ulozi medija i njihovom izveštavanju u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Na panelu je, takođe, istaknuta i potreba obrazovanja predstavnika medija, jer je utvrđeno da postoji nedostatak znanja o pregovaračkim poglavljima i načinu vođenja pristupnih pregovora. O ovim temama su govorili Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, Smiljana Vukojičić Obradović iz redakcije internet portala „EurAktiv Srbija“, Ivana Đurić iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Miodrag Radović iz Ministarstva inostranih poslova i evropskih integracija Vlade Republike Crne Gore i Tamara Skroza iz nedeljnika „Vreme“.

U okviru drugog panela pod nazivom „Prioriteti civilnog društva u procesu pregovora“ predstavnici državnih institucija i izabrani kandidati Zajedničkog konsultativnog odbora ,sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika partnera iz Republike Srbije, predstavili su prisutnima oblasti gde organizacije civilnog društva treba da posvete naročitu pažnju u procesu pregovora. Takođe, na panelu je izražena podrška svim inicijativama organizacija civilnog društva za praćenje procesa pristupnih pregovora. Na ovom panelu su govorili Đorđe Popović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Sonja Stojanović Gajić, Zvezdan Kalmar i Ivanka Jovanović, kandidati za predstavnike organizacija civilnog društva u Zajedničkom konsultativnom odboru Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i Srbije, Danijela Božović i Mirko Popović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.

Vesti