11. Aug 2014.

Upitnik o interesovanju mladih u pogledu EU i načinu na koji žele da pristupe informacijama o EU

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, realizuje projekat „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“.

Kroz ovaj projekat će biti osmišljena, kreirana i postavljena na „Google Play Store“  besplatna aplikacija „Evropa za poneti“ za „Android“ operativni sistem namenjena svim korisnicima pametnih telefona, a posebno mladima. Ova aplikacija će ponuditi odgovarajuće informacije o Evropskoj uniji, kao i o procesu evropskih integracija Srbije, na zanimljiv, jednostavan i inovativan način. Namera nam je da omogućimo mladim ljudima, korisnicima aplikacije, da sve važne informacije o procesu evropskih integracija Srbije, kao i o tome šta donosi članstvo i koje mogućnosti postoje u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, kulture ili slobodnog vremena nađu u jednoj jedinstvenoj bazi, u svom džepu na svom mobilnom telefonu.

Kako mladi predstavljaju glavnu ciljnu grupu ovog projketa, kreiran je poseban Upitnik o interesovanju mladih u pogledu EU i načinu na koji žele da pristupe informacijama o EU, s namerom da ih u što većoj meri uključimo i u osmišljavanje izgleda i sadržaja aplikacije čiji će oni biti krajnji korisnici.

Popunjavanjem ovog upitnika ćete doprineti osmišljavanju i kreiranju aplikacije „Evropa za poneti.

Onlajn upitnik možete popuniti prateći sledeći link: https://www.surveymonkey.com/s/WXP8W5N

Vesti