29. Sep 2014.

Na Zlatiboru održan trening “Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika” u okviru projekta “ReForce”

U organizaciji Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Stalne konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije od 24. do 26. septembra 2014. godine na Zlatiboru održana je obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz južne i jugozapadne Srbijena temu „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“.

U uvodnom delu, polaznici treninga su prvo upoznati sa samim projektom, kao i sa studijom praktične politike „Delotvorni uticaj projekata udruženja finansiranih iz budžeta jedinica lokalne samouprave“, dok je im je istovremeno upućen poziv da daju svoje komentare na preporuke studije i time doprinesu njenom usavršavanju.

Kroz ovu obuku predstavnici organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave su bili upoznati sa mehanizmima za unapređenje strateškog planiranja na lokalnom nivou i vođenje transparentne i odgovorne javne politike kroz partnerstvo civilnog i javnog sektora. Takođe, kroz predavanja koja su održali Mihailo Gajić iz Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole, Danijela Božović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Ana Jovanović i Radmila Baćković-Šojić iz Gradske uprave za finansije, računovodstvo i privredu Grada Užica, Mirko Popović i Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole polaznici su imali priliku da se upoznaju sa znanjima i veštinama koja doprinose daljem unapređenju procedura za dodelu sredstava udruženjima i poboljšavanju transparentnosti i odgovornosti javne uprave u upravljanju fondovima jedinica lokalnih samouprava, principima dobre vladavine Evropske unije, kao i sa ulogom civilnog sektora u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i izradom strateškog plana za uspešnu kampanju javnog zagovaranja.

U daljem planu je predviđeno održavanje još jedne obuke na ovu temu koja će biti sprovedena na Zlatiboru, u period od 24. do 26. septembra 2014. godine.

Obuka je održana u ovkiru projekta „ReForce – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave“ koji se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2012“Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Vesti