10. Nov 2014.

Aplikacija „Evropa za poneti“ predstavljena na regionalnoj konferenciji „OCD i dobre prakse u korišćenju kanala komunikacije“

Koordinatorka projekata u Centru za Evropske integracije Beogradske otvorene škole, Danijela Božović, učestvovala je kao govornica na regionalnoj TACSO konferenciji  o upotrebi komunikacionih sredstava u organizacijama civilnog društva. Tom prilikom je, kao primer dobre prakse, predstavila aplikaciju „Evropa za poneti“. Aplikacija je kreirana i pokrenuta u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Regionalna konferenecija „Organizacije civilnog društva i dobre prkase u korišćenju kanala komunikacije”, održana je u Skoplju 4. do 6. novembra 2014 godine. Fokus konferencije bio je na društvenim medijima koji zauzimaju sve važniju ulogu u povezivanju OCD sa njihovim ciljnim publikama. Konferencija  koju je organizovala regionalna TACSO kancelarija okupila je predstavnike OCD i praktičare iz regiona Zapadnog Balkana i Turske.

Vesti