08. Dec 2014.

Održan okrugli sto: Izazovi i pripreme za otvaranje Poglavlja 27 – zaštita životne sredine

U organizaciji Arhus centra Novi Sad, u petak, 5. decembra 2014. održan okrugli sto pod nazivom ’’Izazovi i pripreme za otvaranje Poglavlja 27 – zaštita životne sredine“, u sklopu projekta “Unapređenje stanja životne sredine i jačanje ekološke svesti primenom Arhuske konvencije“. Okrugli sto je okupio predstavnice Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, lokalnih institucija, javnih preduzeća, privatnih kompanija, NVO-a i medija sa teritorije Južnobačkog okruga.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa fazama u procesu pregova sa Evropskom unijom, a u vezi sa poglavljem 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promene, dosadašnjim rezultatima pregovora, kao i učešća predstavnika OCD u radu Skupšinskog odbora za zaštitu životne sredine u sklopu projekta „Zeleni dijalog“.

Danijela Božović, ispred Beogradske otvorene škole, predstavila je inicijativu "Progovori o pregovorima" i kompletan proces pregovora o pristupanju Srbije EU. Ispred koalicije Lice 27, koja prati proces pregovora u oblasti životne sredine i klimatskih promena, osvrt na osnovne nalaze iz Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije i dosadašnjim aktivnostima u procesu pregovora u poglavlju 27, dala je Lidija Kesar, NGO Fraktal.

Vesti