17. Dec 2014.

Internet predavanja o primeni Arhuske konvencije

Beogradska otvorena škola, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), organizovala je dva predavanje na teme “Arhuska konvencija – pristup pravosuđu”, 9.decembra 2014.godine, i “Arhuska konvencija – učešće javnosti i pristup informacijama”, 16.decembra 2014. godine koja su direktno prenošena putem interneta.

O temi su govorili Gordana Kovačevič, advokatkinja koj ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava.

Tokom predavanja, omogućeno je da pratioci učestvuju, postave pitanje ili napišu svoje mišljenje i komentar. Predavanja možete pogledati na portalu Aarhupedia (link za www.aarhupedia.org).

Predavanje se održava u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći”, koji izvodi Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole uz podršku OEBS-a.

 

Šta je web portal Aarhupedia?

 Web portal „Аarhupedia“ predstavlja elektronsku platformu Beogradske otvorne škole čija je svrha podrška primeni Arhuske konvencije u Republici Srbiji. Platforma sadrži korisne informacije o uključivanju i učešću javnosti u kreiranju politike životne sredine. Platforma „Aarhupedia“ sadrži nekoliko osnovnih kategorija, kao što su „Uputstva“, „Teme“, „Rečnik“, „Zeleni saveti“ i „Zeleni forum“, na osnovu kojih se raspoređuju članci koje korisnici objavljuju. U okviru kategorije „Teme“, postoje četiri podkategorije „Osnove prava životne sredine“, „Pristup informacijama“, „Učešće javnosti“ i „Pristup pravosuđu".

U okviru „Aarhupedije“ otvoreno je pravno savetovalište gde predstavnici civilnog društva, zaposleni u lokalnim samoupravama i zainteresovana javnost mogu da se obrate stručnjacima i dobiju pravni savet koji će im pomoći da reše konkretan problem sa kojim se suočavaju. Pravno savetovalište je besplatno za korisnike „Aarhupedije“ i pokriva tri oblasti: pristup informacijama o životnoj sredini, učešće javnosti u odlučivanju i pravnu zaštitu u slučaju povrede prava koja proističu iz Arhuske konvencije. Pravno savetovalište ne uključuje zastupanje stranke pred sudom. 

„Aarhupedia“ je besplatna platforma, kreirana u takozvanom otvorenom kodu (open source) koji omogućava zajednički rad svih korisnika na stvaranju sadržaja platforme. Svaki korisnik može da unosi tekstove i komunicira sa drugim korisnicima „Aarhupedije“ putem naloga za kreiranje sadržaja na platformi. Cilj ove platforme je da zainteresovanim zajednicama ponudi odgovarajuće informacije, znanja i smernice za građansko uključivanje u okviru postojećeg pravnog okvira u oblasti životne sredine.

Elektronska platforma „Aarhupedia“, projekat „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći” i pravno savetovalište u okviru „Aarhupedije“ se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji.

Vesti