03. Mar 2015.

U Vrnjačkoj Banji održana radionica „Javno zagovaranje praktičnih politika u oblasti životne sredine na lokalnom nivou - strateški okvir i instrumenti“

U organizaciji Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole od 25. do 27. februara 2015. godine u Vrnjačkoj Banji održana je obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz južne i jugozapadne Srbije na temu „Javno zagovaranje praktičnih politika u oblasti životne sredine na lokalnom nivou“.


Radionica je realizovana u okviru projekta “Znam kako da delujem” koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške.

Radionica je bila posvećena analizi normativnog i programskog okvira za kreiranje i sprovođenje politike životne sredine na lokalnom nivou, učešću javnosti u izradi programa za korišćenje sredstava fonda za zaštitu životne sredine jedinica lokalne samouprave i jačanju saradnje između lokalne samouprave i civilnog društva.

Rezultat radionice je zajednički dogovor o nastavku kampanje u okviru projekta “Znam kako da delujem”. Cilj kampanje je unapređenje prakse za učešće javnosti u planiranju i trošenju sredstava lokalne samouprave za zaštitu i unapređenje životne sredine. Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine, savetodavno telo koje je već formirano u 6 lokalnih samouprava, je prepoznat kao ključni instrument za zagovaranje pojačanog učešća javnosti u kreiranju politike životne sredine.   


Više o projektu možete pročitati ovde.


Fotografije sa radionice možete pogledati ovde.

Vesti