15. Mar 2015.

U susretu principu partnerstva u politici regionalnog razvoja u Srbiji

U organizaciji Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole u petak, 13. marta 2015. godine, u Beogradu, održana je uvodna radionica sa predstavnicima zainteresovanih strana u oblasti regionalnog razvoja. Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva, regionalnih razvojnih agencija i vladinih institucija. Uvodna radionica je održana u sklopu projekta „Partnerstvo za razvoj: Unapređenje uloge civilnog društva u razvoju regionalne politike u Republici Srbiji“. Cilj projekta je da podrži uravnoteženi i održiv regionalni razvoj u Srbiji u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, ali i da podstakne usvajanje i sprovođenje principa partnerstva između organa javne vlasti i zainteresovanih strana na svim nivoima vlasti.

Radionica je bila posvećena savetovanju sa predstavnicima zainteresovanih strana radi ispravnog postavljanja istraživanja na Projektu. Stoga, ovaj događaj predstavlja jednu od početnih aktivnosti na Projektu. Nakon ove faze, istraživački tim Beogradske otvorene škole će pristupiti analizi zainteresovanih strana i analizi pravnog i institucionalnog okvira u Srbiji, u pogledu usvajanja i sprovođenja principa partnerstva u politici regionalnog razvoja u Srbiji.

Vesti