30. Apr 2015.

Održana konferencija „Zeleni savet kao institucionalni mehanizam za delotvorno kreiranje i sprovođenje politike životne sredine u lokalnim zajednicama“.

Beogradska otvorena škola, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije održali su konferenciju „Zeleni savet kao institucionalni mehanizam za delotvorno kreiranje i sprovođenje politike životne sredine u lokalnim zajednicama“, 29. aprila 2015. godine, u hotelu Panorama, Nova Varoš.

Kroz inicijativu Beogradske otvorene škole i Stalne konferencije gradova i opština do sada je osnovano 6 zelenih saveta. Imajući u vidu uspešan rad do sada uspostavljenih zelenih saveta, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ i Stalna konferencija gradova i opština pokrenuli su inicijativu za osnivanje saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine u svim jedinicama lokalne samouprave Zlatiborskog okruga, koje nemaju ovakvo telo.

Na konferenciji su govorili Ljubinka Kaluđerović, Odbor za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština, Miloš Radojević iz Regionalne razvojne agencije i Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole. Moderirao je Vladimir M Pavlović iz Beogradske otvorene škole.

Saveti se osnivaju u cilju unapređenja informisanosti građana o stanju životne sredine, podsticanju građanskog učešća u procesu donošenja odluka, unapređenja sprovođenja strategija, programa i planova u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja

Za lokalne samouprave značaj osnivanja radnog tela ogleda se prvenstveno u dobijanju stručne i savetodavne podrške prilikom kreiranja politike životne sredine i podrške u komunikaciji sa javnošću. Od izuzetne važnosti je da članovi saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine budu izabrani kroz otvoreni konsultativni proces kao predstavnici civilnog društva, privrede, zdravstvenog, obrazovnog i naučnog sektora.

Iskustva o radu Zelenog saveta Užica preneo je Miloš Radojević, dajući konkretne primere uloge i doprinosa koje je savet dao u dosadašnjem radu.

Učesnici konferencije su bili predstavnici lokalnih samouprava i civilnog društva iz Čajetine, Aranđelovca, Brodareva, Prijepolja, Užica, Nove Varoši, Čačka, Priboja, Bajine Bašte i Arilja.

Inicijativa za osnivanje saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Znam kako da delujem“, koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Republici Srbiji.

Vesti