14. Jul 2015.

Šesti broj mesečnog biltena "Progovori o pregovorima"

U ovom broju izdvajamo intervju sa projektnom koordinatorkom za energetiku i zdravlje, za južnu i centralnu Evropu u Alijansi za životnu sredinu i zdravlje (HEAL), Vlatkom Matković Puljić, koja govori o dosadašnjem radu HEAL-a u oblasti uticaja energetske politike na javno zdravlje u Srbiji, budućnosti Energetske zajednice, novom predlogu strategije razvoja energetskog sektora u Srbiji, kao i o daljim planovima HEAL-a u regionu i Srbiji.

Vašoj pažnji posebno preporučujemo temu broja „Novi globalni klimatski dogovor i doprinos Republike Srbije“ sa osvrtom na „(Ne)transparentnost procesa izrade INDC-a u Srbiji“.

U fokusu ovog broja je pregled usvojenih i javnosti dostupnih izveštaja o skriningu po poglavljima u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU.

Biltenu možete pristupiti putem linka: http://bit.ly/1M7VeKs

Mesečni elektronski bilten o procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji rezultat je rada Beogradske otvorene škole (BOŠ) u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“. Pokretanjem mesečnog biltena „Progovori o pregovorima“ želimo da doprinesemo informisanju svih zainteresovanih aktera o procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Ukoliko želite da redovno dobijate bilten „Progovori o pregovorima“ prijavite se OVDE.

Vesti