18. Aug 2015.

Sedmi broj mesečnog biltena "Progovori o pregovorima"

Vašoj pažnji posebno preporučujemo temu broja „Zajednički konsultativni odbor (JCC) civilnog društva između Srbije i EU“, sa osvrtom na prvi održan sastanak JCC EU – Srbija.
Predstavnik i zamenica predstavnika Privredne komore Srbije (PKS) u Zajedničkom konsultativnom odboru civilnog društva između Srbije i EU, Zdravko Ilić i Jelena Babić, u intervjuu za mesečni bilten govore o očekivanjima PKS-a kada su u pitanju učešće u JCC-u, organizovanje delovanja PKS-a, kao i dalji planovi i aktivnosti u Srbiji i Briselu. Voditelj energetskog programa Zelene akcije i član predsedništva Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK), Toni Vidan, govori o iskustvima civilnog društva Hrvatske u radu Zajedničkog konsultativnog odbora tokom procesa pregovora o pristupanju EU, te dometima uticaja EESK kada je u pitanju politika proširenja.


Biltenu možete pristupiti putem linka: http://bit.ly/1K3gKi3


Mesečni elektronski bilten o procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji rezultat je rada Beogradske otvorene škole (BOŠ) u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“. Pokretanjem mesečnog biltena „Progovori o pregovorima“ želimo da doprinesemo informisanju svih zainteresovanih aktera o procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Ukoliko želite da redovno dobijate bilten „Progovori o pregovorima“ prijavite se OVDE.

Vesti