02. Nov 2015.

Održana Prva regionalna konferencija „Pokreni se. Poveži se. Angažuj se.“

U petak, 30. oktobra 2015. godine, u prostorijama „Impakt haba“, u Beogradu održana je Prva regionalna konferencija pod nazivom „Pokreni se. Poveži se. Angažuj se: Učešće građana u procesu donošenja odluka u okviru evropskih integracija“ (“Move. Link. Engage: Citizens’ Participation in the Decision-Making within the EU Integration Process”). Konferencija je održana kao forum za sagledavanje problema, razmenu ideja i iskustava u pogledu učešća i uticaja organizacija civilnog društva na proces evropskih integracija država Zapadnog Balkana.

Na samom početku Konferencije učesnicima su se obratili: Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole, Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Jelena Pajović Van Reenen, rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Hedvig Morvai, izvršna diektorka Evropskog fonda za Balkan. Uvodničari su poželeli učesnicima uspešan rad, ali su, takođe istakli značaj i prednosti učešća organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.

Prvi panel Konferencije je bio posvećen predstavljanju početnih nalaza regionalnog istraživanja o uticaju građana na donosioce odluka u procesu evropskih integracija. Istraživanje je obuhvatilo države Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija (uključujući Hrvatsku kao državu-članicu), s ciljem da se pokažu dosadašnja iskustva, mehanizmi i praksa učešća građana u procesu donošenja odluka. Na osnovu iznetih nalaza, izradiće se zaključci i preporuke za veću napredak u tom polju. Nalazi istraživanja i iznete preporuke će biti objavljene u vidu regionalne studije o učešću građana u procesu evropskih integracija u državama Zapadnog Balkana i njihovom dosadašnjem uticaju u tom procesu. Na ovom panelu su govorili: Danijela Božović iz Beogradske otvorene škole, kao glavna istraživačica u istraživačkom timu za Srbiju, Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, kao istraživačica za Crnu Goru, Željana Buntić-Pejaković iz udruženja „Cenzura plus“, kao istraživačica iz Hrvatske i Davide Denti sa Univerziteta u Trentu (Italija), kao istraživač za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo*. Moderatorka ovog panela, koordinatorka i mentorka celokupnog istraživanja je bila Nataša Vunš sa Univerzitetskog koledža u Londonu.

Na drugom panelu dat je osvrt na ukupan proces proširenja Evropske unije na države Zapadnog Balkana, ulogu civilnog društva u tom procesu, kao i na rezultate samita održanog ove godine u Beču. Alojz Peterle, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, Nikola Dimitrov iz Haškog instituta za međunarodnu pravdu i Hedvig Morvai iz Evropskog fonda za Balkan su, kao govornici na ovom panelu razgovarali i o praksama učešća civilnog društva u odlučivanju na nivou Evropske unije i na nivou njenih država članica. Moderator ovog dela Konferencije bio je Igor Bandović iz Evropskog fonda za Balkan.

Treći deo Konferencije je organizovan u vidu tri okrugla stola na kojima se razgovaralo o tri značajne podteme kada je u pitanju civilno društvo i proces evropskih integracija država Zapadnog Balkana: transparentnost, učešće i odgovornost. Svaki od stolova se bavio različitom temom, dok su učesnici sami mogli da izaberu temu koja ih najviše zanima. Stolovima su moderirali predstavnici organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Tako su za stolom koji se bavi temom transparentnosti bili Raša Nedeljkov iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija) i Tijana Cvjetićanin iz organizacije „Zašto ne?“ (Bosna i Hercegovina), za stolom koji se bavi temom učešća Neda Milišić Buklijaš iz udruženja „Cenzura plus“ (Hrvatska) i Zorana Marković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (Crna Gora), a za stolom koji se bavi temom odgovornosti Blerina Guga iz organizacije „Partneri Albanija“ (Albanija) i Aleksandar Cekov iz Centra za istraživanje i kreiranje politika (Makedonija). Kao glavna moderatorka ovog dela bila je Tamara Branković iz Beogradske otvorene škole.

Nakon rasprave za okruglim stolovima moderatori su izneli zaključke napravljene za njihovim stolovima, kao i preporuke za dalje delovanje u okviru gorenavedenih tema. Naglašen je prekopotreban napredak u svakoj od navedenih podtema, veća otvorenost zvaničnih vlasti u državama Zapadnog Balkana, ali i aktivnija uloga organizacija civilnog društva i institucija Evropske unije. Vanja Dolapčev iz Beogradske otvorene škole, kao moderator ovog dela, izneo i završnu reč i zvanično zatvorio prvu regionalnu konferenciju „Pokreni se. Poveži se. Angažuj se.“.

Kao proizvod ove konferencije, biće izrađeni zaključci iz svakog dela koji će biti uvršteni i u regionalnu studiju o učešću građana u procesu evropskih integracija u državama Zapadnog Balkana. Plan organizatora je da ova konferencija nastavi da se održava na redovnom godišnjem nivou. Na taj način bi se tema učešća civilnog društva u procesu evropskih integracija držala otvorenom i aktuelnom, a nastavila bi se i razmena ideja i najboljih praksi u pogledu uticaja civilnog društva na proces evropskih integracija.

Regionalna konferencija „Pokreni se. Poveži se. Angažuj se.“ održana je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Evropskim fondom za Balkan i uz podršku progama Evropske unije „Evropa za građane i građanke“, Fondacije Konrad Adenauer – Kancelarije za Srbiju i Crnu Goru i Regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu.

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Vesti