18. Dec 2015.

Održana konferencija "Čekajući EU: Uloga OCD u "novom pristupu" politike proširenja"

Beogradska otvorena škola organizovala je regionalnu konferenciju "Čekajući EU: Uloga OCD u "novom pristupu" politike proširenja", u Beogradu, 16. i 17. decembra 2015. godine, u Kuturnom centru „Parobrod“.

Konferencija se bavila pitanjem kako civilno društvo može da utiče na konkretne javne politike u okviru procesa evropskih integracija u svetlu “novog pristupa” politike proširenja zemalja Zapadnog Balkana. Održane su diskusije i radionice o strategijama učešća i o stvaranju snažnijih i efektnijih mehanizama kroz koje civilno društvo može doprineti procesu integracija, pre svega pružajući perspektivu sa lokalnog, nacionalnog i regionalnog nivoa. Diskusija se vodila kroz dve tematske celine, studija slučaja, paralelnim sesijama: energija, klima i zaštita životne sredine, i transparentnost.

U okviru sesija o energetskoj politici održana je radionica „klimatske promene i dekarbonizacija“ na kojoj se raspravljalo o uticaju energetske politike , politike životne sredine i klimatskih promena na proces pridruživanja EU, poboljšanje učešće lokalnih zajednica u procesima donošenja odluka i mogućnosti za pojačanu regionalnu saradnju civilnog društva , sledeći poruku iz Pariza. Radionicu je vodila Dragana Mileusnić iz organizacije Climate Action Europe.

Ovom prilikom u okviru naredne sesije, Beogradska otvorena škola predstavila je studiju „Institucionalna izvodljivost za održivu energetsku politiku u Srbiji – slučaj politike energetske efikasnosti“  autora Aleksandra Macure, Jasminke Young i Mirka Popovića. Energetska efikasnost igra značajnu ulogu u transformaciji Zapadnog Balkana ka niskom ugljeničnoj ekonomiji. Sa ciljem da podržava sprovođenje odgovorne energetske politike , sa posebnom pažnjom na energetskoj efikasnosti i smanjenju energetskog siromaštva, Beogradska otvorena škola razvija analize javnih politika zasnovane na slučaju politike energetske efikasnosti u Srbiji. Izrada publikacije je podržana od strane fondacije Fridih Ebert, kancelarija u Beograda.

U okviru sesije o transparentnosti održane su dve tematske celine. U prvoj delu je predstavljeno istraživanje Beogradske otvorene škole na temu transparentnosti u lokalnim samoupravama, koje je rađeno u okviru projekta "Jačanje lokalne transparentnosti". Više o ovim rezultatima pogledajte na sajtu dostup.no. Drugi deo je obuhvatio radionicu sa učesnicima, koja se odvijala u World Caffe formatu. Učesnici su, podeljeni u tri grupe, raspravljali o informatorima o radu kao osnovnom mehanizmu proaktivne transparentnosti državnih organa, o načinima informisanja o radu lokalnih samouprava i učešća OCD u radu lokalnih samouprava, kao i o kampanjama na lokalnom nivou koje bi uticale na povećanje dostupnosti informacija od javnog značaja.

U okviru konferencije predstavljena je izložba fotografija „Pravo na reku“. Više o izložbi možete pogledati na internet stranici inicijative „Pravo na reku“.

Godišnji rad Beogradske otvorene škole podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.

Vesti