22. Dec 2015.

Novi bilten „Progovori o pregovorima“

Vašoj pažnji posebno preporučujemo temu broja „Pokreni se. Poveži se. Angažuj se. Učešće građana u procesu donošenja odluka u okviru evropskih integracija”, sa osvrtom na glavne zaključke regionalne konferencije koja je održana 30. oktobra 2015. kao forum za sagledavanje problema, razmenu ideja i iskustava u pogledu učešća i uticaja organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija država Zapadnog Balkana.

U ovom broju izdvajamo intervju sa izvršnom direktorkom Evropskog fonda za Balkan, Hedvig Morvai, i istaknutim saradnikom Instituta za međunarodnu pravdu u Hagu, Nikolom Dimitrovim. Oni govore o procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, budućnosti politike proširenja i „Berlinskom procesu“ kao novom prostoru za delovanje civilnog društva.

U fokusu ovog broja je Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2015, sa posebnim osvrtom na izmene koje je Evropska komisija napravila u ovogodišnjem paketu proširenja.

Biltenu možete pristupiti putem linka: http://bit.ly/1m622OL

Vesti